Wat er ook speelt in deze wereld laat het kinderen zijn

Loesje

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarin spel het belangrijkste middel is. De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op vanuit een cliënt centered basishouding. Dat betekent dat de speltherapeut werkt vanuit onvoorwaardelijke positieve waardering en acceptatie van het kind, echtheid (authentiek, transparant en congruent) en empathie. Voor het opbouwen van een veilige therapeutische relatie wordt de tijd genomen omdat het de basis is van de verdere therapie. Dat kan soms een aantal weken duren. De therapeut volgt het kind in zijn/haar spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. Ze sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen. De grondhouding van de speltherapeut is empathisch, accepterend en voorspelbaar zodat er een voor het kind een veilige omgeving ontstaat in de spelkamer.

Voor wie?

Speltherapie is er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kinderen en jongeren vanaf 12 jaar kunnen ook nog in aanmerking komen voor speltherapie mits ze affiniteit hebben met spelen. Voor kinderen in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar kan speltherapie in een aangepaste vorm geschikt zijn, dan bestaat de therapie uit cliënt centered werkvormen die beter bij deze leeftijd passen, zoals het werken met spelbeelden in een zandbak, creatieve materialen en gesprekken.

Ook kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking kunnen bij Praktijk Yvanka Hulsen terecht voor speltherapie. Voor deze kinderen en jongeren geldt er geen specifieke leeftijd. Voor hen kan per cliënt bekeken worden of speltherapie een passende therapievorm is. Dan wordt de therapie, waar dat nodig is, op hen aangepast.

Kinderen zeggen niet “Ik heb een moeilijke dag gehad, kunnen we praten? Ze vragen “Wil je met me spelen”

Lawrence Cohen

Werkwijze

Kennismaking
Een traject speltherapie start altijd met een vrijblijvende kennismaking. U als ouder(s)/verzorger(s) kunt (eventueel samen met uw kind) langskomen in de praktijk of kiezen voor een telefonische eerste kennismaking. We bespreken de situatie en de hulpvraag van uw kind en maken een inschatting of speltherapie een mogelijke oplossing is. Verder bekijken we samen of er een goed klik is tussen U (ouders & kind) en mij (speltherapeut). Dat vind ik erg belangrijk voor het opbouwen van een vertrouwensband.

Aanmelding

Dan volgt het besluit om uw kind aan te melden voor speltherapie. Daarvoor heeft U geen verwijzing van de huisarts nodig. Aanmelden kan direct bij Praktijk Yvanka Hulsen via de mail, telefonisch en via het contactformulier op deze website.
We maken een afspraak voor het intakegesprek. Voorafgaand aan dat gesprek stuur ik U een vragenlijst met een aantal vragen over uw kind. Die ontvang ik graag retour in de mail en zal ondersteunend zijn voor het intakegesprek.

Intakegesprek

Het intakegesprek ga ik bij voorkeur met beide ouders/verzorgers tegelijk aan. Het is deze keer niet wenselijk dat uw kind aanwezig is zodat we vrijuit kunnen praten.
Tijdens het intakegesprek bespreken we de reden van aanmelding en de hulpvragen die U heeft aangaande uw kind. Dat doen we aan de hand van uw verhaal en het verhaal van uw kind. De vragenlijst die U heeft ingevuld kan hiervoor ondersteunend zijn, maar het liefst sluit ik aan bij de manier waarop U het levensverhaal van uw kind wilt vertellen. U bent als ouder een belangrijke bron van informatie.

Start van de therapie
Dan kan de speltherapie van start gaan. Elke week komt uw kind, bij voorkeur op een vaste dag en tijdstip, naar de praktijk voor een spelsessie. Een spelsessie duurt 45 minuten en vindt plaats in de spelkamer. Voor uw kind is het belangrijk dat er zoveel mogelijk voorspelbaarheid en continuïteit is. Het aantal sessies is afhankelijk van de problematiek en het tempo van uw kind. De richtlijn is minimaal 20 spelsessies.

In het traject zijn er een aantal fases te benoemen, die zal ik hier beschrijven.

Kennismakingsfase
De kennismakingsfase duurt ongeveer 5 spelsessies. In deze spelsessies neem ik de tijd om uw kind te leren kennen en observeer ik uw kind in de spelkamer op het gebied van zijn/haar sociaal- emotionele ontwikkeling en belevingswereld. Dit is ook de fase waarin uw kind kennis maakt met de spelkamer, de materialen en de speltherapeut.
Na deze spelsessies plannen we een oudergesprek. Het is wenselijk dat beide ouders/verzorgers bij dit gesprek aanwezig zijn. We bespreken dan de bevindingen en bekijken de hulpvraag opnieuw. Ook nemen we de gemaakte doelen en werkwijze van de speltherapie door. Dan stel ik een behandelplan op en plannen we de vervolgsessies.

Verdiepingsfase

Deze fase staat in het teken van verdieping van de therapie. De therapeutische relatie tussen uw kind en de speltherapeut wordt steeds duidelijker en biedt uw kind de veiligheid om de moeilijke thema’s in het levensverhaal van uw kind uit te spelen. In deze fase wordt het spel intensiever en diepgaander. De thema’s die voor uw kind belangrijk zijn kunnen steeds weer terug komen in het spel. En onverwerkte belevingen krijgen de ruimte. U kunt bij uw kind mogelijk opmerken dat er regressie optreed; kinderen komen vaak toe aan behoeftes uit vorige ontwikkelingsfases die geblokkeerd waren. In hun spel kunnen kinderen behoeftes inhalen waar ze eerder niet aan toe zijn gekomen. Experimenteren met nieuw gedrag staat ook centraal in deze fase, waardoor het gedrag van uw kind tijdelijk heviger kan zijn.

De speltherapeut krijgt een wat andere rol. Ik pleeg in deze fase meer interventies en biedt meer tegenspel tijdens het spel van uw kind. Daarin sluit ik altijd aan hij de behoefte en het tempo van uw kind en bekrachtig ik de oplossing waar hij/zij mee komt.

In deze fase hebben we elke 6 weken een oudergesprek om de voortgang van de therapie te bespreken en de doelen aan te passen waar dat nodig is. Samen kijken we wat U en uw kind nodig hebben in het vervolg van de speltherapie. De oudergesprekken zullen niet gaan over de inhoud van het spel van uw kind. Alleen als uw kind daar toestemming voor geeft zal ik daarover iets vertellen.

Afrondingsfase

Op een bepaald punt in het traject zal ik gaan merken dat uw kind klaar is om naar de afrondingsfase te gaan. De intensiteit van het spel dat uw kind laat zien neemt af en het wordt duidelijk dat uw kind meer vertrouwen heeft in zijn/haar eigen gevoelens en mogelijkheden. Juist door dat vertrouwen in de eigen mogelijkheden is het effect van de therapie langdurig.
In overleg met U gaan we de therapie afbouwen. Speltherapie zal nooit van de ene op de andere dag stoppen. Het is naar mijn idee erg belangrijk om zorgvuldig aandacht te geven aan afscheid nemen. Ik sluit met uw kind af in de spelkamer en met U in een laatste oudergesprek.

De spelkamer

De speltherapie vindt elke week plaats in de spelkamer van Praktijk Yvanka Hulsen. Het is een plek waar kinderen de ruimte krijgen om het speelgoed en andere materiaal te ontdekken op hun eigen manier en hun eigen tempo.
Uw kind mag in de spelkamer in een veilige omgeving zijn/haar eigen wereld creëren. Hij of zij mag helemaal zichzelf zijn en de speltherapeut is er voor uw kind, onvoorwaardelijk en zonder veroordeling van zijn/haar probleem.

Er zijn o.a. de volgende materialen aanwezig:

⦁ Fantasiespel: Playmobil, verschillende voertuigen, allerlei dieren, een kasteel, een piratenboot, een poppenhuis.
⦁ Rollenspel: een huishoek, winkel, verkleedkleren en een poppenkast met allerlei handpoppen.
⦁ Bouwen: lego, duplo, houten blokken.
⦁ Zand en water.
⦁ Gezelschapsspellen.
⦁ Expressie materiaal: verf, klei, kleurpotloden en stiften.
⦁ Knutselmaterialen.
⦁ Lees- en prentenboekjes.
⦁ Dartbord.