Verdriet is als een vingerafdruk. Herkenbaar en toch zijn er geen twee vingerafdrukken gelijk. De lijnen lopen telkens weer anders en vormen een uniek patroon.

Manu Keirse

Wat is verlies- en rouwbegeleiding?

Ieder mens krijgt in zijn of haar leven te maken met verlies. En dan gaat het niet alleen over het verliezen van een dierbare door overlijden. Je kunt rouwen om allerlei verliezen. Rouwen doe je als je iets verliest dat van betekenis voor je is, iets waar je aan gehecht bent of waar je van houdt. Rouw wordt daarom ook wel de achterkant van liefde of onthechten genoemd.

Rouwen is: “het kwijtraken van een of meer veelbetekenende elementen uit je bestaan en daarmee het kwijtraken van de houvast die je eraan ontleend”

Voor wie?

Praktijk Yvanka Hulsen biedt verlies- en rouwbegeleiding aan diverse doelgroepen.

Kinderen (4 t/m 12 jaar)

Kinderen rouwen in stukjes. Ze zijn niet 24 uur per dag bezig met het verlies en de rouw. Bij kinderen zie je vaak dat ze vrij snel al weer aan het spelen zijn en verder gaan met hun dagelijks leven. Soms kan dan wel plotseling het verdriet weer omhoogkomen en ook in het spel en gedrag van uw kind te zien zijn.

Dan kan uw kind terecht bij de praktijk voor verlies- en rouwbegeleiding. Ik werk met kinderen met diverse creatieve werkvormen, spellen en met Speltherapie.

Gezinnen

Een verlies treft ook vaak het hele gezin en daarom kan het helpend zijn om met uw hele gezin naar Praktijk Yvanka Hulsen te komen. Elke gezinslid kan anders reageren op het verlies en soms begrijpen jullie elkaar dan even niet. Of weten jullie niet hoe je elkaar het beste kunt helpen. Praktijk Yvanka Hulsen is er dan om te helpen. Samen met U en uw kind(eren) kies ik dan een werkvorm die passend is en afgestemd op de behoeften van het hele gezin.

Ook de locatie van de begeleiding kan in samenspraak bepaald worden. Daarbij valt te denken aan begeleiding in de praktijkruimte van Yvanka Hulsen, bij U thuis of op een andere locatie naar uw keuze (bijvoorbeeld in het bos voor een wandeling of op een plek die voor het gezin belangrijk is).

Jongeren (vanaf 12 jaar)

Voor jongeren vanaf de middelbare school heeft de praktijk ook aanbod. Jongeren zitten vaak in een emotionele spagaat wanneer ze te maken krijgen met een groot verlies. Want aan de ene kant hebben ze behoefte aan troost en steun en aan de andere kant willen ze het liefst zo snel mogelijk verder met hun dagelijks leven.
In deze levensfase is het contact met leeftijdgenoten heel erg belangrijk. Maar jongeren voelen niet altijd dat ze bij hun leeftijdsgenoten terecht kunnen met hun verdriet en andere emoties.

Om deze jongeren zo goed mogelijk te helpen zal Praktijk Yvanka Hulsen lotgenotengroepen gaan opstarten, bij voldoende vraag daarnaar.

(jong)volwassenen (vanaf 18 jaar)

Volwassenen en jongvolwassenen kunnen ook voor verlies- en rouwbegeleiding bij Yvanka Hulsen terecht. Dat zal zijn in de vorm van gesprekken en creatieve werkvormen die bij U/jou en uw /jouw verlies passen. We bepalen samen welke vorm de therapie zal hebben. Dat kan ook steeds aangepast worden, al dat nodig is.

Bij voldoende vraag is het ook mogelijk om een lotgenotengroep op te starten. Waarin deelnemers met anderen, die ook een verlies hebben meegemaakt, kunnen rouwen en hun verhaal kunnen delen.

Werkwijze

Kennismaking

Een therapie traject verlies- en rouwbegeleiding start altijd met een vrijblijvende kennismaking. U als ouder(s)/verzorger(s) kunt (eventueel samen met uw kind) langskomen in de praktijk of kiezen voor een telefonische eerste kennismaking. We bespreken de situatie en uw hulpvraag en maken een inschatting of verlies- en rouwbegeleiding iets voor U is. Verder bekijken we samen of er een goed klik is tussen U (ouders & kind) en mij (speltherapeut). Dat vind ik erg belangrijk voor het opbouwen van een vertrouwensband.

Aanmelding

Dan kiest U ervoor of u wilt starten met de therapie en volgt uw aanmelding. Daarvoor heeft U geen verwijzing van de huisarts nodig. Aanmelden kan direct bij Praktijk Yvanka Hulsen via de mail, telefonisch en via het contactformulier op deze website. We maken dan een afspraak voor het intakegesprek.

Intakegesprek

Bij therapie aan kinderen ga ik het intakegesprek bij voorkeur met beide ouders/verzorgers en het kind aan. De intake voor de gezinstherapie bestaat uit een eerste gezinsgesprek en mogelijk ook individuele gesprekken.
Tijdens het intakegesprek bespreken we de reden van aanmelding en de hulpvragen die U heeft. Dat doen we aan de hand van uw verhaal en het verhaal van uw kind of gezin. Het liefst sluit ik aan bij de manier waarop U het verhaal van uzelf, uw kind of gezin wilt delen. Maar wanneer het nodig is kan ik gebruik maken van een format met vragen en daardoor wat meer de regie nemen.
Na aanleiding van dit gesprek stellen we gezamenlijk een aantal doelen op voor de therapie.

De therapie

Dan kan de therapie van start gaan. Elke week komt U, uw kind of het hele gezin, bij voorkeur op een vaste dag en tijdstip, naar de praktijk voor een therapiesessie. Of kom ik naar u toe. Een therapiesessie duurt 60 minuten bij individuele therapie en 90 minuten voor therapie aan gezinnen. Zoveel mogelijk voorspelbaarheid en continuïteit is fijn voor het proces dat we samen ingaan. Het aantal sessies is afhankelijk van de problematiek en het tempo waarin we werken.

In het traject zijn er een aantal fases te benoemen, die zal ik hier beschrijven.

– Kennismakingsfase
Tijdens de eerste therapiesessies neem ik de tijd om U, uw kind of uw gezin te leren kennen en te observeren waar de komende weken behoefte aan is. Dit is ook de fase waarin U/jullie kennis maken met de praktijk, de materialen en de therapeut.
Na deze sessies plannen we een evaluatie- of oudergesprek. Bij een oudergesprek is het wenselijk dat beide ouders/verzorgers aanwezig zijn. We bespreken dan mijn bevindingen en bekijken de hulpvraag opnieuw. Ook nemen we de gemaakte doelen en werkwijze van de therapie door. Dan stel ik een behandelplan op en plannen we de vervolgsessies.

– Verdiepingsfase
Deze fase staat in het teken van verdieping van de therapie. De therapeutische relatie tussen U, uw kind of het gezin en de therapeut wordt steeds duidelijker en biedt de veiligheid om de moeilijke thema’s in uw levensverhaal te bespreken. In deze fase wordt de begeleiding intensiever en diepgaander. De thema’s die belangrijk zijn kunnen steeds weer terug komen in de gesprekken en werkvormen. En onverwerkte belevingen krijgen de ruimte. U kunt bij uzelf en/of uw kind(eren) mogelijk opmerken dat de emoties en problemen tijdelijk even heviger zijn.

Ik krijgt als therapeut een wat andere rol. Ik pleeg in deze fase meer interventies en zet U en/of uw kind(eren) ook actiever aan het werk. Daarin sluit ik altijd aan bij de behoefte en het tempo van U en/of uw kind(eren) en bekrachtig ik de oplossingen en initiatieven waar U mee komt.

– Afrondingsfase
Op een bepaald punt in het traject zal ik gaan merken dat we klaar zijn om naar de afrondingsfase te gaan. De intensiteit van de therapie neemt af en het wordt duidelijk dat U en/of uw kind meer vertrouwen heeft in eigen gevoelens en mogelijkheden. Juist door dat vertrouwen in de eigen mogelijkheden is het effect van de therapie langdurig.
In overleg met U gaan we de therapie afbouwen. De therapie zal nooit van de ene op de andere dag stoppen. Het is naar mijn idee erg belangrijk om zorgvuldig aandacht te geven aan afscheid nemen. Ik sluit met U en/of uw kind(eren) af door middel van een eindgesprek of afscheidsritueel dat bij U en ons proces past.

-Nazorg
Wanneer we de therapie hebben afgerond blijf ik beschikbaar voor nazorg, wanneer dat nodig is. U kunt mij dan bellen of mailen met vragen en mogelijk terug komen naar de praktijk als dat gewenst is.
Er zit geen tijdslimiet aan deze nazorg. U kunt dus contact opnemen wanneer dat voor U nodig is.

Waar vindt de therapie plaats?

De therapie vind over het algemeen plaats in de ruimte van Praktijk Yvanka Hulsen in Heeswijk-Dinther. Daar is een grote ruimte waar een gespreksruimte en een spelkamer aanwezig zijn.

Het is ook mogelijk dat de therapie plaatsvindt bij U thuis of op de school van uw kind(eren) of op een andere plek die belangrijk en prettig voor U, uw kind of uw gezin is. Hierin denk ik flexibel met U mee.