Met ingang van 1 januari 2017 is het voor alle zorgverleners in Nederland verplicht om te voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Voor klachtrecht conform de WKKGZ ben ik aangesloten bij Stichting Zorggeschil en Quasir.

Klachtenfunctionaris & Geschillencommissie

Het kan gebeuren dat U als cliënt of ouder niet tevreden bent over de geboden therapie. In dat geval is het fijn als u dat direct met mij kunt bespreken. Maar indien U dat, om wat voor reden dan ook, liever niet doet biedt ik U aan om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris die helpt met het oplossen van de klacht.

Wanneer het niet lukt om er met behulp van een klachtenfunctionaris uit te komen is het mogelijk om een geschilleninstantie in te schakelen, die door het ministerie van VWS erkend is. Praktijk Yvanka Hulsen is aangesloten bij Zorggeschil/Quasir. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan een schadeclaim worden toegekend.

Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van Praktijk Yvanka Hulsen zal gelden is te vinden via de website van Quasir. De geschillenregeling van Zorggeschil zal in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt.

Meer informatie kunt U vinden via de website van Zorggeschil (www.zorggeschil.nl) en de website van Quasir (www. quasir.nl)